Skip navigation.
Home

กาลักน้ำแบบชาวบ้าน_เนินพอกินกาลักน้ำแบบชาวบ้าน_เนินพอกิน
[19:19] Podijeli s drugima na Facebooku

รายการคนเพื่อแผ่นดินนำเสนอ กาลักน้ำแบบชาวบ้าน(พญาแร้งให้น้ำ)เป็นใช้ภูมิปัญญาและแนวคิดแบบชาวบ้านอย่างประหยัดทำเองได้ ไม่ซับซ้อน เพื่อนำน้ำมาใช้งานกสิกรรม โดยคุณผ่านเมฆ ป้อมศิลา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน บ้านไม้ลัด ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

Autor: fmtv asoke
Tagovi: